Dua Pasien RSJ

Cerita Lucu Banget – Ada dua pesakit yang dirawat di rumah sakit jiwa sedang menyusun rancangan untuk melarikan diri. Mereka merancang untuk menggunakan tangga yang akan diletakkan di pintu pagar RSJ tersebut.

Rancangan itu telah disusun dengan teliti sekali. Sebelum melarikan diri, diutuslah orang gila pertama untuk melihat situasi di depan. Kemudian dia melaporkan pada orang gila kedua.

Gila 1: “Aduh, rancangan kita pasti gagal

Gila 2: “Mengapa? Apakah pintu keluar dijaga ketat?”

Gila 1: “Tidak, sama sekali tidak ada penjaga”

Gila 2: “Jadi mengapa ?’

Gila 1: “Karena pintunya tidak ada. Dimana kita akan meletakkan tangganya ?” (ceritalucubanget.web.id)