Naon Artina Institut..?

Cerita Lucu Banget – Dina rangka pupujieun, Adun jeung babaturanana milu pelatihan teuing di ITB. Caritana hiji sobat Adun meuli gantungan konci nu make Logo ITB, terus pamer ka Adun.

Ibro (sobat Adun) : “Dun, tempo yeuh urang meuli ieu.” (bari ningalikeun gantungan konci).

Adun: “Jang Naon Bro ?”

Ibro : “Jang anak sayah. Jadi lamun anak sayah nanya, ku urang dijawab ‘Papa baru pulang sekolah di ITB'” (kata Iqbal dengan penuh Wibawa & Kebanggan).

Adun: “Lamun anak maneh nanya ‘pah ITB teh apa ?'”

Ibro : “Institut Teknologi Bandung.”

Adun: “Lamun anak maneh nanya ‘Kalo Institut Apa ?’

Ibro : “Institut…… nya institut….!. Ari ceuk maneh naon..?” (Iqbal balik nanya bari ngetest)

Adun: “Piraku poho? pan aya laguna…”

Ibro : “Kumahaaaa…?” ( panasaran)

Adun: “Institut Daun Sampeu, saha nu hitut eta nu ngambeu.”

Ibro : “Gelo sia mah, kakolot teh.” (bari indit)

Adun: “Bae ahh…” (Ceritalucubanget.web.id)