Diudag Pulisi

Cerita Lucu Banget – Keur anteng ngagebĂ©r motorna, Odoy ngareret kana spion ari breh teh ditukangeun aya saurang pulisi keur ngudag manehna. Najan haben dikalaksonan, Odoy jongjong ngagas motorna, teu malire da ceuk pamikirna teu rumasa ngalanggar. Dasar motor nu ditumpakan Odoy kaluaran taun heubeul, diuber ku motor king taun panganyarna, atuh ngan sasiet oge kaberik. Kapaksa Odoy eureun, dina hatena gogolono, pasti cenah urusan jeung pulisi mah ujung ujungna duit. Mangkaning dina dompetna ngan ukur dua puluh dua puluhna, eta ge meunang nyanyapa tina handapeun kasur basa samemeh indit.

“Aya naon pa, make nguber ka abdi ?” tanya Odoy bari mukakeun helem.

“Ari ujang teh tatangga bapa anu dilembur tea sanes ?” ceuk pulisi negeskeun Continue reading “Diudag Pulisi” »